De omgang met vuurwapens in een ruimte waarin meerdere mensen verzameld zijn vereist een strak doorgevoerde vorm van (zelf)discipline.
Iedereen is hierbij dus verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.
Eén slordigheidje, één ongecontroleerde beweging kan fatale gevolgen met zich mee brengen.
Dat moet iedereen zich voortdurend realiseren.

  • Iedere deelnemer aan schietoefeningen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn handelen en de gevolgen daarvan.
  • Een wapen mag alleen geladen worden op het schietpunt terwijl de loop in de richting van de schijf wijst.
  • Het wapen moet ontladen worden voordat men het schietpunt verlaat.
  • Indien het wapen weigert moet de loop 15 seconden in de richting van de schijf gehouden worden voordat met het ontladen begonnen wordt.
  • Het ontladen gebeurt eveneens met de loop in de richting van de schijf.
  • Er mag nimmer met gesloten wapens rondgelopen worden.
  • Ook het neerleggen of neerzetten van wapens, anders dan in de koffer of het foedraal, dient open te gebeuren.
  • Een ieder is verplicht mee te werken aan de bovenstaande bepalingen.
  • Ook wordt iedereen verzocht anderen bij overtreding van bovenstaande regels hierop attent te maken.

Tot slot nog dit: Het geldt in schutterskringen als zeer onbeleefd een andermans wapen ongevraagd op te pakken.