M.b.t. introducees en gastschutter dien je als lid de volgende regels in acht te nemen.

  • Het meenemen van gastschutters en introducees is uitsluitend toegestaan na aanmelding bij het bestuur (dit via de secretaris Gunclub).
  • Aanmelding minimaal één week van te voren (schriftelijk of per e-mail).
  • Opgegeven dienen daarbij te worden: naam, adres, postcode en woonplaats en geboortedatum.
  • De introducee dient zich op de schietbaan te legitimeren.
  • Gastschutters dienen hun KNSA legitimatiebewijs te tonen.
  • Gastschutters betalen per avond € 10,00 (baanhuur).

Alle leden dienen op de buitenbaan hun KNSA pas zichtbaar te dragen !