Aanmeld procedure nieuwe leden The Gunclub

Geïnteresseerden in de schietsport kunnen;

  • via introductie van een lid van de Gunclub de baan bezoeken
  • door aanmelding via de website na afspraak de baan bezoeken
  1. Bij het eerste bezoek –waarbij legitimatie verplicht is- wordt kennis gemaakt. De betrokkene wordt door een bestuurslid van de club ontvangen. De mogelijkheden van The Gunclub en de gang van zaken tijdens een schietavond worden uitgelegd. Ook het sociale aspect en de brede opzet van de club worden genoemd. De geïnteresseerde wordt gevraagd naar zijn beweegredenen om lid te worden van onze club. Er wordt niet geschoten.
  2. Bij het volgende bezoek worden de personalia van betrokkene genoteerd in een aanmeldformulier. Een instructeur neemt de nieuweling onder zijn hoede en gaat met hem schieten. (cal .22)
  3. Na drie bezoeken wordt er in overleg besloten of de geïnteresseerde aspirant lid wil en kan worden. Hij vraagt een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan. Als de VOG binnen is wordt de persoon aangemeld bij de KNSA en krijgt hij de status aspirant schutter. Hij mag alleen onder begeleiding schieten. Aan het aspirant lidmaatschap (drie maanden) zijn kosten verbonden.
  4. Na drie maanden (of eerder) beslist de ballotage commissie of de aspirant schutter past binnen The Gunclub. Als dat het geval is en de schutter zich ook goed voelt bij de club kan hij besluiten volwaardig lid worden.
  5. In het eerste jaar wordt de schutter begeleid en geïnstrueerd en kan hij na grondige studie het examen Schutter Status A afleggen. Na een jaar lidmaatschap kan hij –als hij Status A heeft behaald- een eigen wapen aanvragen.(cal .22)

Kosten lidmaatschap the  Gunclub

  • Een introducee betaalt € 10,= per avond.
  • Bij aanvang van het aspirant lidmaatschap (maximaal 3 maanden) € 125,= inclusief lidmaatschap en aanmelding KNSA
  • De jaarcontributie bedraagt € 180,= per jaar vooraf te betalen in december.

Namens het bestuur van The Gunclub